Polariteitsmassage

Polariteitsmassage is een rustige massagesoort die Oosterse en Westerse technieken verenigt. Zij is gebaseerd op de gedachte dat lichamelijke en geestelijke processen zich afspelen tussen uitersten (polen). Als er sprake is van onevenwichtigheden of blokkades tussen de polen ontstaan er spanningen, ook in huid en spierweefsel.

De polariteitsmassage kan opgebouwde huid- en spierspanningen losmaken, zodat er weer energie kan stromen tussen beide polen.

Polariteit2
Polariteit1

Polariteitsmassage

© 2021 AHA Massage ®
top